• CÁC GIẢI PHÁP THIẾT KẾ WEBSITE

 • CHUYÊN NGHIỆP - HIỆU QUẢ - NHANH CHÓNG

 • Tiêu Chí

 • Tốc độ loadTốc độ load
 • Kho giao diệnKho giao diện
 • HostingHosting
 • Domain thích hợpDomain thích hợp
 • Tính năng ưu việtTính năng ưu việt
 • Marketing hiệu quảMarketing hiệu quả
 • Thiết kế trọn góiThiết kế trọn gói
 • Hỗ trợ ngôn ngữHỗ trợ ngôn ngữ
 • Dung lượngDung lượng
 • Bán Hàng

 • 6 triệu

  VND

 • Tốc độ loadChuẩn SEO
 • Kho giao diệnĐa dạng, miễn phí
 • HostingSilver
 • Domain thích hợpViệt Nam/ Quốc tế
 • Tính năng ưu việtyes
 • Marketing hiệu quảyes
 • Thiết kế trọn góiNhiều gói lựa chọn
 • Hỗ trợ ngôn ngữTiếng Việt
 • Dung lượng600 MB
 • Tin Tức

 • 7 triệu

  VND

 • Tốc độ loadChuẩn SEO
 • Kho giao diệnĐa dạng, miễn phí
 • HostingBasic
 • Domain thích hợpViệt Nam/ Quốc tế
 • Tính năng ưu việtyes
 • Marketing hiệu quảyes
 • Thiết kế trọn góiNhiều gói lựa chọn
 • Hỗ trợ ngôn ngữTiếng Việt / Tiếng Anh
 • Dung lượng300 MB
 • Giáo dục

 • 4 triệu

  VND

 • Tốc độ loadChuẩn SEO
 • Kho giao diệnCan be extended to 250 TestsĐa dạng, miễn phí
 • HostingBasic
 • Domain thích hợpViệt Nam/ Quốc tế
 • Tính năng ưu việtyes
 • Marketing hiệu quảyes
 • Thiết kế trọn góiNhiều gói lựa chọn
 • Hỗ trợ ngôn ngữTiếng Việt
 • Dung lượng300 MB
 • Nội Thất

 • 4 triệu

  VND

 • Tốc độ loadChuẩn SEO
 • Kho giao diệnĐa dạng, miễn phí
 • HostingBasic
 • Domain thích hợpViệt Nam/ Quốc tế
 • Tính năng ưu việtyes
 • Marketing hiệu quảyes
 • Thiết kế trọn góiNhiều gói lựa chọn
 • Hỗ trợ ngôn ngữTiếng Việt
 • Dung lượng300 MB
 • Tiêu Chí

 • Tốc độ loadTốc độ load
 • Kho giao diệnKho giao diện
 • HostingHosting
 • Domain thích hợpDomain thích hợp
 • Tính năng ưu việtTính năng ưu việt
 • Marketing hiệu quảMarketing hiệu quả
 • Thiết kế trọn góiThiết kế trọn gói
 • Hỗ trợ ngôn ngữHỗ trợ ngôn ngữ
 • Dung lượngDung lượng
 • Khách Sạn

 • 8 triệu

  VND

 • Tốc độ loadChuẩn SEO
 • Kho giao diệnĐa dạng, miễn phí
 • HostingGold
 • Domain thích hợpViệt Nam/ Quốc tế
 • Tính năng ưu việtyes
 • Marketing hiệu quảyes
 • Thiết kế trọn góiNhiều gói lựa chọn
 • Hỗ trợ ngôn ngữTiếng Việt
 • Dung lượng1000 MB
 • TM Điện Tử

 • 12 triệu

  VND

 • Tốc độ loadChuẩn SEO
 • Kho giao diệnĐa dạng, miễn phí
 • HostingSuper Host
 • Domain thích hợpViệt Nam/ Quốc tế
 • Tính năng ưu việtyes
 • Marketing hiệu quảyes
 • Thiết kế trọn góiNhiều gói lựa chọn
 • Hỗ trợ ngôn ngữTiếng Việt / Tiếng Anh
 • Dung lượng6000 MB
 • Bất Động Sản

 • 4 triệu

  VND

 • Tốc độ loadChuẩn SEO
 • Kho giao diệnCan be extended to 250 TestsĐa dạng, miễn phí
 • HostingBasic
 • Domain thích hợpViệt Nam/ Quốc tế
 • Tính năng ưu việtyes
 • Marketing hiệu quảyes
 • Thiết kế trọn góiNhiều gói lựa chọn
 • Hỗ trợ ngôn ngữTiếng Việt
 • Dung lượng300 MB
 • Doanh Nghiệp

 • 4 triệu

  VND

 • Tốc độ loadChuẩn SEO
 • Kho giao diệnĐa dạng, miễn phí
 • HostingBasic
 • Domain thích hợpViệt Nam/ Quốc tế
 • Tính năng ưu việtyes
 • Marketing hiệu quảyes
 • Thiết kế trọn góiNhiều gói lựa chọn
 • Hỗ trợ ngôn ngữTiếng Việt
 • Dung lượng300 MB
 • Tiêu Chí

 • Tốc độ loadTốc độ load
 • Kho giao diệnKho giao diện
 • HostingHosting
 • Domain thích hợpDomain thích hợp
 • Tính năng ưu việtTính năng ưu việt
 • Marketing hiệu quảMarketing hiệu quả
 • Thiết kế trọn góiThiết kế trọn gói
 • Hỗ trợ ngôn ngữHỗ trợ ngôn ngữ
 • Dung lượngDung lượng
 • Diễn đàn online

 • 7 triệu

  VND

 • Tốc độ loadChuẩn SEO
 • Kho giao diệnĐa dạng, miễn phí
 • HostingGold
 • Domain thích hợpViệt Nam/ Quốc tế
 • Tính năng ưu việtyes
 • Marketing hiệu quảyes
 • Thiết kế trọn góiNhiều gói lựa chọn
 • Hỗ trợ ngôn ngữTiếng Việt
 • Dung lượng6000 MB
 • Âm nhạc

 • 9 triệu

  VND

 • Tốc độ loadChuẩn SEO
 • Kho giao diệnĐa dạng, miễn phí
 • HostingSuper Host
 • Domain thích hợpViệt Nam/ Quốc tế
 • Tính năng ưu việtyes
 • Marketing hiệu quảyes
 • Thiết kế trọn góiNhiều gói lựa chọn
 • Hỗ trợ ngôn ngữTiếng Việt / Tiếng Anh
 • Dung lượng6000 MB
 • Ẩm thực

 • 6 triệu

  VND

 • Tốc độ loadChuẩn SEO
 • Kho giao diệnCan be extended to 250 TestsĐa dạng, miễn phí
 • HostingSilver
 • Domain thích hợpViệt Nam/ Quốc tế
 • Tính năng ưu việtyes
 • Marketing hiệu quảyes
 • Thiết kế trọn góiNhiều gói lựa chọn
 • Hỗ trợ ngôn ngữTiếng Việt
 • Dung lượng1000 MB
 • Ảnh viện áo cưới

 • 6 triệu

  VND

 • Tốc độ loadChuẩn SEO
 • Kho giao diệnĐa dạng, miễn phí
 • HostingSilver
 • Domain thích hợpViệt Nam/ Quốc tế
 • Tính năng ưu việtyes
 • Marketing hiệu quảyes
 • Thiết kế trọn góiNhiều gói lựa chọn
 • Hỗ trợ ngôn ngữTiếng Việt
 • Dung lượng1000 MB