Blog

Công thức hàm số mũ, bình phương trong Excel

15

Bạn cần tính toán bình phương trong Excel mà không biết phải làm thế nào? Bạn đang tìm kiếm Cách viết số mũ trong Excel không biết làm thế nào để làm điều đó?

Nếu bạn không biết, chức năng POWER là công thức tính toán hàm mũ trong Excel. Đây là một công thức chung được sử dụng để tính toán các biểu thức tùy ý bằng cách tăng hoặc giảm lũy thừa của một số nhất định trong Microsoft Excel.

Trong toán học, số mũ rất hữu ích khi bạn muốn nhân một số với chính nó với một số lần nhất định. Điều này đôi khi được gọi là lấy lũy thừa của một số, trong đó số mũ liên quan đến số lần số đó được nhân lên. Ví dụ, hai lũy thừa của ba giống như nhân hai với ba: 2 x 2 x 2 = 8. Microsoft Excel cũng cung cấp một vài cách khác nhau để biểu diễn số mũ trong bảng tính Excel, tùy thuộc vào cách sử dụng. Của bạn là gì.

Hàm mũ trong Excel là gì?

Hàm mũ trong Excelcòn được biết là Hàm POWER trong Excel, được sử dụng để tính toán số mũ tăng lên thành lũy thừa của bất kỳ số nào đã cho. Trong hàm này, số mũ là một hằng số và còn được gọi là cơ sở của thuật toán tự nhiên, là một hàm tính lũy thừa có sẵn trong Excel.

Cách tạo hàm mũ trong Excel

Hàm Power trong Excel Trả về lũy thừa của một số. Công thức tính lũy thừa Điều này nhận hai đối số, số cơ sở được nhân và lũy thừa, còn được gọi là số mũ. Để tham chiếu kết quả của việc lấy hai nhân với lũy thừa của ba, hãy nhập = POWER (2,3) vào bất kỳ ô nào trong bảng tính Excel. Kết quả sẽ là 8. Hãy nhớ luôn sử dụng “”=”Trước mỗi hàm, nếu nó là mục đầu tiên trong một ô.

Bạn có thể sử dụng số hoặc tham chiếu ô làm đối số cho chức năng POWER. Ví dụ, nếu bạn muốn tính toán đầu vào công thức lũy thừa đặt số vào hộp A1bạn có thể nhập = POWER (A1,3). Sử dụng dấu hiệu $ trước nhãn cột trong các đối số, chẳng hạn như $ A $ 1để tạo một tham chiếu tuyệt đối đến ô A1 và không thay đổi nếu công thức được sao chép hoặc di chuyển. Nếu bạn không sử dụng $vị trí của ô được tham chiếu có thể được thay đổi.

Bên cạnh chức năng SỨC MẠNHExcel cũng có một hàm khác được gọi là EXP cũng được sử dụng để tính toán số mũ. Tuy nhiên, hàm này thường được dùng để tính toán các công thức phức tạp thay vì áp dụng cho các số mũ đơn giản.

EXP. hàm số được sử dụng để lấy số mũ của cơ số e, trong đó e là hằng số 2.71828182845904 (cơ số của thuật toán tự nhiên).

Hàm mũ 2 trong Excel là gì?

Chức năng POWER (hàm mũ trong Excel) là một hàm được sử dụng để tính toán lũy thừa trong Excel của một số với cơ số mũ đã cho. Kết quả trả về là giá trị của số đó sau khi nó đã được cấp số nhân.

Chức năng POWER giúp bạn tính theo cấp số nhân 2 trong Excel tự động. Bạn sẽ không cần sử dụng máy tính cá nhân để tính toán mà lại cho kết quả rất chính xác.

Công thức hàm vuông trong Excel

=POWER(number;power)

Trong đó:


Cảm ơn canhrau.com đã viết bài thật hay.

Vừa rồi, bạn vừa mới đọc xong bài viết về Công thức hàm số mũ, bình phương trong Excel
tại Webmax.
Hy vọng rằng những kiến thức trong bài viết Công thức hàm số mũ, bình phương trong Excel
sẽ làm cho bạn để tâm hơn tới vấn đề Công thức hàm số mũ, bình phương trong Excel
hiện nay.
Hãy cũng với Tip Techs khám phá thêm nhiều bài viết về Công thức hàm số mũ, bình phương trong Excel
nhé.

Xem thêm:  Những “thói quen xấu” khi sử dụng máy vi tính (Phần I)

Bài viết Công thức hàm số mũ, bình phương trong Excel
đăng bởi vào ngày 2022-05-11 10:06:28. Cảm ơn bạn đã bỏ thời gian đọc bài tại Webmax

Xem thêm về Công thức hàm số mũ, bình phương trong Excel
#Công #thức #hàm #số #mũ #bình #phương #trong #Excel

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Bạn đang cần tính bình phương trong Excel mà không biết phải làm thế nào? Bạn đang tìm cách viết số mũ trong Excel mà không biết cách thực hiện?
Nếu như bạn chưa biết, hàm POWER chính là công thức tính hàm mũ trong Excel. Đây là công thức chung sử dụng cho việc tính toán những biểu thức tùy ý bằng cách tăng giảm lũy thừa của một số cho trước trong Microsoft Excel.
Trong toán học, số mũ rất hữu ích khi bạn muốn nhân một số với chính nó với một số lần nhất định. Điều này đôi khi được gọi là lấy lũy thừa của một số, trong đó số mũ đề cập đến số lần nhân số đó. Ví dụ: hai lũy thừa ba cũng giống như nhân số hai ba lần: 2 x 2 x 2 = 8. Microsoft Excel cũng cung cấp một vài cách khác nhau để biểu thị số mũ trong bảng tính Excel, tùy thuộc vào cách sử dụng của bạn là gì.

Nội dung chính:

Hàm số mũ trong Excel là gì?Cách tạo hàm số mũ trong ExcelHàm mũ 2 trong Excel là gì?Công thức hàm bình phương trong ExcelCách tính hàm mũ bình phương trong ExcelSử dụng hàm POWER để tính lũy thừa trong Excel
Hàm số mũ trong Excel là gì?

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Hàm số mũ trong Excel, hay còn được gọi là hàm POWER trong Excel, được sử dụng để tính toán số mũ tăng theo lũy thừa của bất kỳ số nào cho trước. Trong hàm này, số mũ là hằng số và còn được gọi là cơ sở của thuật toán tự nhiên, đây là một chức năng cho phép tính lũy thừa sẵn có trong Excel.
Cách tạo hàm số mũ trong Excel
Hàm Power trong Excel trả về giá trị lũy thừa của một số. Công thức tính lũy thừa này có hai đối số, số cơ sở sẽ được nhân và lũy thừa, cũng được gọi là số mũ. Để tham chiếu kết quả của việc lấy hai lũy thừa ba, bạn hãy nhập =POWER (2,3) vào trong một ô bất kỳ trong bảng tính Excel. Kết quả sẽ là 8. Hãy nhớ luôn luôn sử dụng dấu “=” trước mỗi hàm, nếu đó là mục đầu tiên trong một ô.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Bạn có thể sử dụng số hoặc tham chiếu ô để làm đối số cho hàm POWER. Ví dụ nếu bạn muốn tính nhập công thức tính lũy thừa cho số ở ô A1, bạn có thể nhập =POWER (A1,3). Sử dụng dấu $ trước nhãn cột trong các đối số, chẳng hạn như $A$1, để tạo tham chiếu tuyệt đối đến ô A1 và không thay đổi nếu công thức được sao chép hay dịch chuyển. Nếu bạn không sử dụng dấu $, vị trí của ô được tham chiếu có thể bị thay đổi.
Bên cạnh hàm POWER, Excel còn có một hàm khác có tên gọi là EXP cũng dùng để tính số mũ. Tuy nhiên, hàm này thường được sử dụng để tính toán các công thức phức tạp thay vì áp dụng cho các số mũ đơn giản.
Hàm EXP được sử dụng để lấy số mũ của cơ số e, với e là số không đổi 2.71828182845904 (cơ sở của thuật toán tự nhiên).
Hàm mũ 2 trong Excel là gì?
Hàm POWER (hàm mũ trong Excel) là một hàm dùng để tính lũy thừa trong Excel của một số với cơ số mũ cho trước. Kết quả trả về chính là giá trị của số đó sau khi đã được nâng lũy thừa.
Hàm POWER giúp bạn tính hàm mũ 2 trong Excel một cách tự động. Bạn sẽ không cần sử dụng máy tính cá nhân để tính toán mà lại cho kết quả rất chính xác.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Công thức hàm bình phương trong Excel
=POWER(number;power)
Trong đó:
NUMBER: Tượng trưng cho cơ số, số cần tính lũy thừa. Có thể nhập bất kỳ số thực nào.
POWER: Chính là số mũ mà bạn muốn tính toán để nâng lũy thừa.
Ví dụ: =POWER(5;2), kết quả sẽ là:25.
Hàm POWER sẽ lấy cả hai đối số trên làm giá trị để tính toán dữ liệu. Trong đó, Number là Cơ số và Power là Số mũ. Cả hai đều là những giá trị bắt buộc và biểu thức sẽ vô giá trị nếu như bạn nhập thiếu hoặc không nhập 2 đối số trên.
Cách tính hàm mũ bình phương trong Excel
Các bạn hãy sử dụng toán tử “^” để biểu thị công thức hàm mũ 2 trong Excel.
Ví dụ: Để tính bình phương của số 10. Bạn nhập vào Excel theo cú pháp: =10^2. Hệ thống sẽ tự động trả về kết quả của biểu thức trên là 100.

Xem thêm:  Mang không khí Noel đến với màn hình desktop

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Lưu ý: Luôn viết dấu “=” trước mọi công thức tính trong Excel nhé.

Ngoài ra, các bạn cũng có thể tính lũy thừa giữa 2 ô trong bảng tính với toán tử “^”.

Sử dụng hàm POWER để tính lũy thừa trong Excel
Hàm POWER trong Excel rất đơn giản và dễ sử dụng. Các bạn có thể dùng lệnh POWER để tính bình phương của 10 như sau:
=POWER(10;2)
Kết quả trả về là 100.

Tương tự như toán tử “^”, các bạn cũng có thể thực hiện ghi số mũ trong Excel bằng hàm POWER. Sau đó, thực hiện tính bình phương hoặc lũy thừa của 2 ô chứa số trong Excel. Xem ví dụ bên dưới.

Trên đây là bài viết hướng dẫn cách tính số mũ và bình phương trong Excel đơn giản. Toán tử “^” thường dùng để đánh số mũ trong Excel một cách đơn giản nhất. Còn đối với các biểu thức phức tạp, các bạn hãy sử dụng hàm POWER để cho kết quả chính xác nhất nhé.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Chúc bạn viết số mũ trong Excel và thực hiện phép tính thành công.
Có thể bạn quan tâm:
Hướng dẫn chèn thêm dòng trong Excel
Hướng dẫn xóa bỏ dữ liệu trùng nhau trong Excel
Cách xuống dòng trong Microsoft Excel

4.3
/
5
(
6

bình chọn
)

“use strict”;var wprRemoveCPCSS=function wprRemoveCPCSS(){var elem;document.querySelector(‘link[data-rocket-async=”style”][rel=”preload”]’)?setTimeout(wprRemoveCPCSS,200):(elem=document.getElementById(“rocket-critical-css”))&&”remove”in elem&&elem.remove()};window.addEventListener?window.addEventListener(“load”,wprRemoveCPCSS):window.attachEvent&&window.attachEvent(“onload”,wprRemoveCPCSS);

#Công #thức #hàm #số #mũ #bình #phương #trong #Excel
[rule_2_plain]

#Công #thức #hàm #số #mũ #bình #phương #trong #Excel

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Bạn đang cần tính bình phương trong Excel mà không biết phải làm thế nào? Bạn đang tìm cách viết số mũ trong Excel mà không biết cách thực hiện?
Nếu như bạn chưa biết, hàm POWER chính là công thức tính hàm mũ trong Excel. Đây là công thức chung sử dụng cho việc tính toán những biểu thức tùy ý bằng cách tăng giảm lũy thừa của một số cho trước trong Microsoft Excel.
Trong toán học, số mũ rất hữu ích khi bạn muốn nhân một số với chính nó với một số lần nhất định. Điều này đôi khi được gọi là lấy lũy thừa của một số, trong đó số mũ đề cập đến số lần nhân số đó. Ví dụ: hai lũy thừa ba cũng giống như nhân số hai ba lần: 2 x 2 x 2 = 8. Microsoft Excel cũng cung cấp một vài cách khác nhau để biểu thị số mũ trong bảng tính Excel, tùy thuộc vào cách sử dụng của bạn là gì.

Nội dung chính:

Hàm số mũ trong Excel là gì?Cách tạo hàm số mũ trong ExcelHàm mũ 2 trong Excel là gì?Công thức hàm bình phương trong ExcelCách tính hàm mũ bình phương trong ExcelSử dụng hàm POWER để tính lũy thừa trong Excel
Hàm số mũ trong Excel là gì?

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Hàm số mũ trong Excel, hay còn được gọi là hàm POWER trong Excel, được sử dụng để tính toán số mũ tăng theo lũy thừa của bất kỳ số nào cho trước. Trong hàm này, số mũ là hằng số và còn được gọi là cơ sở của thuật toán tự nhiên, đây là một chức năng cho phép tính lũy thừa sẵn có trong Excel.
Cách tạo hàm số mũ trong Excel
Hàm Power trong Excel trả về giá trị lũy thừa của một số. Công thức tính lũy thừa này có hai đối số, số cơ sở sẽ được nhân và lũy thừa, cũng được gọi là số mũ. Để tham chiếu kết quả của việc lấy hai lũy thừa ba, bạn hãy nhập =POWER (2,3) vào trong một ô bất kỳ trong bảng tính Excel. Kết quả sẽ là 8. Hãy nhớ luôn luôn sử dụng dấu “=” trước mỗi hàm, nếu đó là mục đầu tiên trong một ô.

Xem thêm:  Giới thiệu Microsoft Excel : Tính năng, công dụng và mục đích sử dụng

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Bạn có thể sử dụng số hoặc tham chiếu ô để làm đối số cho hàm POWER. Ví dụ nếu bạn muốn tính nhập công thức tính lũy thừa cho số ở ô A1, bạn có thể nhập =POWER (A1,3). Sử dụng dấu $ trước nhãn cột trong các đối số, chẳng hạn như $A$1, để tạo tham chiếu tuyệt đối đến ô A1 và không thay đổi nếu công thức được sao chép hay dịch chuyển. Nếu bạn không sử dụng dấu $, vị trí của ô được tham chiếu có thể bị thay đổi.
Bên cạnh hàm POWER, Excel còn có một hàm khác có tên gọi là EXP cũng dùng để tính số mũ. Tuy nhiên, hàm này thường được sử dụng để tính toán các công thức phức tạp thay vì áp dụng cho các số mũ đơn giản.
Hàm EXP được sử dụng để lấy số mũ của cơ số e, với e là số không đổi 2.71828182845904 (cơ sở của thuật toán tự nhiên).
Hàm mũ 2 trong Excel là gì?
Hàm POWER (hàm mũ trong Excel) là một hàm dùng để tính lũy thừa trong Excel của một số với cơ số mũ cho trước. Kết quả trả về chính là giá trị của số đó sau khi đã được nâng lũy thừa.
Hàm POWER giúp bạn tính hàm mũ 2 trong Excel một cách tự động. Bạn sẽ không cần sử dụng máy tính cá nhân để tính toán mà lại cho kết quả rất chính xác.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Công thức hàm bình phương trong Excel
=POWER(number;power)
Trong đó:
NUMBER: Tượng trưng cho cơ số, số cần tính lũy thừa. Có thể nhập bất kỳ số thực nào.
POWER: Chính là số mũ mà bạn muốn tính toán để nâng lũy thừa.
Ví dụ: =POWER(5;2), kết quả sẽ là:25.
Hàm POWER sẽ lấy cả hai đối số trên làm giá trị để tính toán dữ liệu. Trong đó, Number là Cơ số và Power là Số mũ. Cả hai đều là những giá trị bắt buộc và biểu thức sẽ vô giá trị nếu như bạn nhập thiếu hoặc không nhập 2 đối số trên.
Cách tính hàm mũ bình phương trong Excel
Các bạn hãy sử dụng toán tử “^” để biểu thị công thức hàm mũ 2 trong Excel.
Ví dụ: Để tính bình phương của số 10. Bạn nhập vào Excel theo cú pháp: =10^2. Hệ thống sẽ tự động trả về kết quả của biểu thức trên là 100.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Lưu ý: Luôn viết dấu “=” trước mọi công thức tính trong Excel nhé.

Ngoài ra, các bạn cũng có thể tính lũy thừa giữa 2 ô trong bảng tính với toán tử “^”.

Sử dụng hàm POWER để tính lũy thừa trong Excel
Hàm POWER trong Excel rất đơn giản và dễ sử dụng. Các bạn có thể dùng lệnh POWER để tính bình phương của 10 như sau:
=POWER(10;2)
Kết quả trả về là 100.

Tương tự như toán tử “^”, các bạn cũng có thể thực hiện ghi số mũ trong Excel bằng hàm POWER. Sau đó, thực hiện tính bình phương hoặc lũy thừa của 2 ô chứa số trong Excel. Xem ví dụ bên dưới.

Trên đây là bài viết hướng dẫn cách tính số mũ và bình phương trong Excel đơn giản. Toán tử “^” thường dùng để đánh số mũ trong Excel một cách đơn giản nhất. Còn đối với các biểu thức phức tạp, các bạn hãy sử dụng hàm POWER để cho kết quả chính xác nhất nhé.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Chúc bạn viết số mũ trong Excel và thực hiện phép tính thành công.
Có thể bạn quan tâm:
Hướng dẫn chèn thêm dòng trong Excel
Hướng dẫn xóa bỏ dữ liệu trùng nhau trong Excel
Cách xuống dòng trong Microsoft Excel

4.3
/
5
(
6

bình chọn
)

“use strict”;var wprRemoveCPCSS=function wprRemoveCPCSS(){var elem;document.querySelector(‘link[data-rocket-async=”style”][rel=”preload”]’)?setTimeout(wprRemoveCPCSS,200):(elem=document.getElementById(“rocket-critical-css”))&&”remove”in elem&&elem.remove()};window.addEventListener?window.addEventListener(“load”,wprRemoveCPCSS):window.attachEvent&&window.attachEvent(“onload”,wprRemoveCPCSS);

#Công #thức #hàm #số #mũ #bình #phương #trong #Excel
[rule_2_plain]

Bạn cần tính toán bình phương trong Excel mà không biết phải làm thế nào? Bạn đang tìm kiếm Cách viết số mũ trong Excel không biết làm thế nào để làm điều đó?

Nếu bạn không biết, chức năng POWER là công thức tính toán hàm mũ trong Excel. Đây là một công thức chung được sử dụng để tính toán các biểu thức tùy ý bằng cách tăng hoặc giảm lũy thừa của một số nhất định trong Microsoft Excel.

Trong toán học, số mũ rất hữu ích khi bạn muốn nhân một số với chính nó với một số lần nhất định. Điều này đôi khi được gọi là lấy lũy thừa của một số, trong đó số mũ liên quan đến số lần số đó được nhân lên. Ví dụ, hai lũy thừa của ba giống như nhân hai với ba: 2 x 2 x 2 = 8. Microsoft Excel cũng cung cấp một vài cách khác nhau để biểu diễn số mũ trong bảng tính Excel, tùy thuộc vào cách sử dụng. Của bạn là gì.

Hàm mũ trong Excel là gì?

Hàm mũ trong Excelcòn được biết là Hàm POWER trong Excel, được sử dụng để tính toán số mũ tăng lên thành lũy thừa của bất kỳ số nào đã cho. Trong hàm này, số mũ là một hằng số và còn được gọi là cơ sở của thuật toán tự nhiên, là một hàm tính lũy thừa có sẵn trong Excel.

Cách tạo hàm mũ trong Excel

Hàm Power trong Excel Trả về lũy thừa của một số. Công thức tính lũy thừa Điều này nhận hai đối số, số cơ sở được nhân và lũy thừa, còn được gọi là số mũ. Để tham chiếu kết quả của việc lấy hai nhân với lũy thừa của ba, hãy nhập = POWER (2,3) vào bất kỳ ô nào trong bảng tính Excel. Kết quả sẽ là 8. Hãy nhớ luôn sử dụng “”=”Trước mỗi hàm, nếu nó là mục đầu tiên trong một ô.

Bạn có thể sử dụng số hoặc tham chiếu ô làm đối số cho chức năng POWER. Ví dụ, nếu bạn muốn tính toán đầu vào công thức lũy thừa đặt số vào hộp A1bạn có thể nhập = POWER (A1,3). Sử dụng dấu hiệu $ trước nhãn cột trong các đối số, chẳng hạn như $ A $ 1để tạo một tham chiếu tuyệt đối đến ô A1 và không thay đổi nếu công thức được sao chép hoặc di chuyển. Nếu bạn không sử dụng $vị trí của ô được tham chiếu có thể được thay đổi.

Bên cạnh chức năng SỨC MẠNHExcel cũng có một hàm khác được gọi là EXP cũng được sử dụng để tính toán số mũ. Tuy nhiên, hàm này thường được dùng để tính toán các công thức phức tạp thay vì áp dụng cho các số mũ đơn giản.

EXP. hàm số được sử dụng để lấy số mũ của cơ số e, trong đó e là hằng số 2.71828182845904 (cơ số của thuật toán tự nhiên).

Hàm mũ 2 trong Excel là gì?

Chức năng POWER (hàm mũ trong Excel) là một hàm được sử dụng để tính toán lũy thừa trong Excel của một số với cơ số mũ đã cho. Kết quả trả về là giá trị của số đó sau khi nó đã được cấp số nhân.

Chức năng POWER giúp bạn tính theo cấp số nhân 2 trong Excel tự động. Bạn sẽ không cần sử dụng máy tính cá nhân để tính toán mà lại cho kết quả rất chính xác.

Công thức hàm vuông trong Excel

=POWER(number;power)

Trong đó:

0 ( 0 bình chọn )

Webmax – Thiết Kế Website Chuyên Nghiệp

https://webmax.vn
Webmax là công ty thiết kế website nổi tiếng, uy tín chuyên cung cấp dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp giá rẻ, chuẩn SEO, tốc độ cực cao uptime 99%

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm