Phân biệt giữa thiết kế web Responsive và thiết kế web Adaptive

Một trong những vấn đề nóng bỏng nhất của thiết kế website hiện nay là khả năng thích ứng của các trang web đối với các thiết bị di động khác nhau. Người dùng không quan tâm bạn sử dụng phương pháp gì để phát triển website, họ chỉ quan tâm là trang web được … Đọc tiếp Phân biệt giữa thiết kế web Responsive và thiết kế web Adaptive