Xây dựng liên kết nội bộ như thế nào cho hiệu quả?

Liên kết nội bộ (internal link) là một trong những vấn đề ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả đánh giá trang web của các công cụ tìm kiếm và người dùng. Và việc xây dựng internal link ít được chú trọng hơn việc xây dựng các backlink. Dưới đây, chúng ta cùng tìm hiểu về liên kết nội bộ và cách thức đặt link sao cho hiệu quả nhất.

Làm sao để xây dựng internal link hiệu quả

Làm sao để xây dựng internal link hiệu quả

Tìm hiểu về liên kết nội bộ

Khái niệm liên kết nội bộ

Liên kết nội bộ hay được biết đến với cái tên internal link là các liên kết hướng người dùng từ một trang đến với các trang khác trong cùng một website. Nó có tác dụng điều hướng người dùng cũng như các bot của công cụ tìm kiếm đi theo những đường dẫn đến nội dung phù hợp. Người dùng có thể xây dựng các liên kết này thong qua việc đặt các anchor text hoặc các link qua hình ảnh.

Tác dụng của việc xây dựng liên kết nội bộ

Việc xây dựng các internal link có tác dụng nhất định như:

  • Giúp người dùng nhanh chóng tìm được các thông tin liên quan và ở lại trang web lâu hơn.
  • Giúp tôi ưu đối với các công cụ tìm kiếm, giúp điều hướng các con bot thu thập thông tin theo một hướng xác định.

Tìm hiểu cách xây dựng liên kết nội bộ hiệu quả

Với mục đích cụ thể nhất, người dùng có thể xây dựng cho mình những internal link chất lượng thông qua cách thức sau:

  • Tối ưu cấu trúc góp phần xây dựng liên kết nội bộ hiệu quả: với một trang phục vụ cho mục đích rõ ràng, phân chia các đầu mục phù hợp sẽ giúp bạn dễ dàng điều hướng theo những nhu cầu và mục đích liên quan.
  • Từ khóa tạo liên kết:  những từ khóa được sử dụng để tạo liên kết thường là các từ khóa seo, các từ khóa được liên kết với các trang khác có nội dung gần nhau, nhờ đó người dùng có thể tìm kiếm thông tin liên quan nhanh hơn.
  • Tạo liên kết đến trang có chuyển đổi cao: không phải trang nào cũng có nhiều lượng truy cập và không phải trang nào trên trang của bạn cũng nhằm mục đích tạo sự chuyển đổi. Chính vì thế, cần xây dựng các liên kết từ trang có lượng truy cập lớn đến với trang có độ chuyển đổi cao.

Xây dựng liên kết nội bộ cần chú ý điều gì?

Lưu ý khi xây dwujng các internai link

Lưu ý khi xây dwujng các internai link

Khi người dùng xây dựng các internal link để điều hướng người dùng và các con bọ thu thập dữ liệu thì cần chú ý đến các yếu tố:

  • Xây dựng các liên kết tự nhiên thông qua các anchor text, sử dụng các tiêu đề liên quan và phù hợp với ngữ cảnh.
  • Xây dưng liên kết có giá trị cho người đọc, tức là nó phải dẫn đến những thông tin mà người đọc muốn tìm hiểu thêm.
  • Cần tìm hiểu và tránh các lỗi trong việc xây dựng các internal link.

Xây dựng liên kết nội bộ là cách thức giúp cho trang web nhận được sự đánh giá cao hơn. Chính vì thế, cần chú trọng và tìm hiểu cách thức làm sao để điều hướng họ một cách hiệu quả nhất.

Xem thêm: Bảng giá web wordpress


Kiến Thức liên quan